©  Σπύρος Στάβερης
© Σπύρος Στάβερης

 

 

Οι ρουκέτες του αγά

 

 Κομοτηνή, 1991

 

Φωτ. Σπύρος Στάβερης

 

 

 

©  Σπύρος Στάβερης
© Σπύρος Στάβερης

 

©  Σπύρος Στάβερης
© Σπύρος Στάβερης

 

©  Σπύρος Στάβερης
© Σπύρος Στάβερης

 

©  Σπύρος Στάβερης
© Σπύρος Στάβερης

 

©  Σπύρος Στάβερης
© Σπύρος Στάβερης

 

©  Σπύρος Στάβερης
© Σπύρος Στάβερης

 

©  Σπύρος Στάβερης
© Σπύρος Στάβερης

©  Σπύρος Στάβερης
© Σπύρος Στάβερης