Αυτός ο συνδυασμός χαρακτηρίζεται από έντονες διαφορές, όμως μπορεί να εξελιχθεί η σχέση μέσα από κοινή προσπάθεια. Ο Παρθένος, ως γήινο ζώδιο, είναι ένας ισχυρός χαρακτήρας που πολύ συχνά γίνεται ισχυρογνώμων, είναι συντηρητικός και του αρέσει να πηγαίνει με αργά και σταθερά βήματα, αναζητά την ασφάλεια, ενώ δεν του αρέσουν οι αλλαγές. Από την άλλη, ο Λέων, ως ζώδιο της Φωτιάς, είναι ανεξάρτητος, αγαπάει την περιπέτεια και μπορεί να ξεσπάσει έντονη διαμάχη καθώς θα αναζητάει την ελευθερία, ενώ ο Παρθένος τη συνέπεια. Ο Λέων θα νιώθει εγκλωβισμένος, ενώ ο Παρθένος μπορεί να κουραστεί από τις συνεχείς αλλαγές και εκπλήξεις. Αν εναρμονίσουν την αρσενική με τη θηλυκή τους φύση, θα υπάρξει ισορροπία.