Πρόκειται για έναν δυναμικό συνδυασμό, αλλά ταυτόχρονα ευαίσθητο, που συχνά καταλήγει σε γάμο. Ο Ζυγός, με στοιχείο του τον Αέρα, διαθέτει φαντασία και του αρέσουν οι αλλαγές, ενώ, έχοντας ως κυβερνήτη του την Αφροδίτη, αγαπά την πολυτέλεια, τις ανέσεις και τα ακριβά αντικείμενα. Ο Καρκίνος, με στοιχείο του το Νερό και με κυβερνήτη του τη Σελήνη, προτιμάει πιο οικείες καταστάσεις, οπότε θα πρέπει να εργαστούν σκληρά για να βρουν κοινό έδαφος. Ο Ζυγός (λογική σκέψη) και ο Καρκίνος (συναίσθημα) έχουν μια σχέση ιδιαίτερα ευαίσθητη, καθώς δεν συνηθίζουν να εξωτερικεύουν τα συναισθήματά τους, και εξαιτίας της αρσενικής και της θηλυκή τους φύσης πρέπει να κάνουν κάποιες αμοιβαίες υποχωρήσεις.