Με τον Κριό (Άρης) να κυβερνά το μυαλό και τον Ιχθύ (Ποσειδώνας) τη φαντασία, ο συνδυασμός μπορεί να είναι πολύ δυνατός, όμως ο συμβιβασμός είναι απαραίτητος, καθώς έχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. Ο Ιχθύς, ως ζώδιο του Νερού, είναι γενναιόδωρος και του αρέσει να φροντίζει τους άλλους, είναι δοτικός και αισθηματίας, παρόλο που συχνά προσπαθεί να μην το δείχνει για να μην πληγωθεί. Ο Κριός, ως ζώδιο της Φωτιάς, μπορεί να οδηγηθεί από το πάθος και τον ενθουσιασμό του σε παρορμητικές ενέργειες και είναι αυτός που θα πει την τελευταία λέξη σε μια διαφωνία. Η σχέση τους μπορεί να διαταραχθεί λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης και της αδυναμίας τους να εκφράσουν τις ανάγκες τους δίχως φραγμούς.