Οι ευθύνες σας είναι πολλές κι αρχίζετε να χάνετε τον έλεγχο των καταστάσεων. Στην παρούσα φάση, είναι πολύ σημαντικό να κάνετε ένα πρόγραμμα που θα προσπαθήσετε να το τηρείτε. Οικονομικά η κατάσταση είναι, η μία η άλλη.

 

Πάνω τον εκνευρισμό θα πείτε βαριά λόγια στο ταίρι σας και δεν θα ξέρετε μετά, πώς να τα συμμαζέψετε. Καλό είναι να σκέφτεστε προτού μιλήσετε.