Αναζητάτε λύσεις και τρόπους για να αυξήσετε το εισόδημα σας, ενδεχομένως η λύση να είναι μπροστά στα μάτια σας και να μην την εντοπίζετε. Ο συνεχής προβληματισμός σας για οικονομικά ζητήματα σας κάνει να βλέπετε επιφανειακά τα γεγονότα

 

Επαφές και συζητήσεις με άτομα που έχετε χαθεί το τελευταίο διάστημα θα σας δώσουν χαρά και είναι πολύ πιθανό να ακούσετε μια ευχάριστη είδηση. Οι γονείς, ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα παιδιών.