Οι ιδέες σας είναι πολλές και θα επικεντρωθείτε στη συλλογή πληροφοριών σχετικά με ένα καινούριο εγχείρημα. Η ανταλλαγή ιδεών με άτομα που έχετε κοινό σκοπό θα διευκολύνει το έργο σας. Αγορές μέσω διαδικτύου χρήζουν προσοχής.

 

Η συχνή επικοινωνία με ένα άτομο που γνωρίσατε πρόσφατα τείνει να γίνει ανάγκη. Μέχρι σας σιγουρευτείτε για το ποιόν του κρατήστε μικρό καλάθι.