Σήμερα που έχετε όλη την καλή διάθεση να ασχοληθείτε με θέματα σπουδών και με διαδικαστικές υποθέσεις, αξιοποιήστε τη μέρα και μην χάνετε χρόνο καθώς η μέρα ενδείκνυται. Επίσης, μπορείτε να αφιερώσετε χρόνο στη σύσφιξη σχέσεων με τους συνεργάτες σας.

 

Πιθανή αδιαθεσία μην την παραβλέψετε. Ενημερώστε το γιατρό σας και κάντε τις απαραίτητες εξετάσεις. Τέλος, ενισχύστε το ανοσοποιητικό σας σύστημα μέσω της υγιεινής διατροφής.