Η πλανητική συγκυρία επηρεάζει αρνητικά τα συναισθήματά σας, τα οποία με τη σειρά τους δυσχεραίνουν την επικοινωνία σας με τους άλλους. Πρέπει να μάθετε να διαχειρίζεστε το θυμό σας σαν ενήλικες. Επίσης λίγη διπλωματία δεν έβλαψε ποτέ κανέναν.

 

Ανοίξτε την αγκαλιά σας σε κάτι καινούργιο. Όλο λέτε πως θα το κάνετε αλλά όλο κάτι σας δυσαρεστεί τόσο όσο χρειάζεται για να την κλείσετε πάλι.