Απαιτητική μέρα η σημερινή και θα πρέπει να αποφύγετε περαιτέρω ευθύνες που θα δυσχεράνουν το έργο σας. Η Σελήνη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες θα διανύει τον τομέα της κοινωνικότητας και θα ευνοήσει τα οικονομικά σας μέσω κοινών πόρων.

 

Το βράδυ θα σάς πιάσουν έντονες τάσεις μοναχικότητας και θα αναπολήσετε παλιές καλές στιγμές. Κάποιες φωτογραφίες απ' το παρελθόν θα σάς συγκινήσουν.