Τώρα που σας δίνεται η ευκαιρία να ασχοληθείτε με τα μελλοντικά σας σχέδια, ολοκληρώστε εκκρεμότητες που μπορεί να σας φαίνονται ασήμαντες, αλλά είναι ικανές να σας αποσυντονίσουν. Ιδιαίτερη προσοχή στις συναλλαγές σας.

 

Επιλύστε τα προβλήματα της σχέσης σας και μην αφήνετε να συσσωρεύονται. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να εκραγείτε και τ αποτελέσματα θα είναι πολύ δυσάρεστα.