Έχετε την τάση να κολλάτε με άτομα που δεν κάνουν για σας, είτε επειδή έχουν εντελώς διαφορετικό τρόπο σκέψης, είτε επειδή έχουν πλήρως αντίθετο τρόπο ζωής. Είναι ελκυστικό αυτό το αντιφατικό παιχνίδι αλλά η πείρα σας έχει δείξει πως έχει συνήθως ολέθρια εξέλιξη.

 

Ευχαριστήστε εκείνους που σας ευεργέτησαν- δεν τους είναι δεδομένη η ευγνωμοσύνη σας.