Αγορές και σημαντικές επενδύσεις καλύτερα να τις αφήσετε για κάποια άλλη στιγμή. Δώστε έμφαση στη διεύρυνση του δικτύου των συνεργατών σας, καθώς υπάρχουν πολλές προοπτικές για να έρθετε σε επαφή με τα κατάλληλα άτομα που θα σας ωθήσουν προς τη σωστή κατεύθυνση.

 

Η συνεχής ενασχόλησή σας με το παρελθόν όχι μόνο δεν σας βοηθάει σε τίποτα, αλλά σας προκαλεί μια στασιμότητα που ενδεχομένως να μη μπορείτε να την αντιληφθείτε, η ζημιά όμως εκ των πραγμάτων είναι δεδομένη.