Σήμερα θα προτιμήσετε τη μοναξιά και θα ασχοληθείτε κυρίως με τα οικονομικά σας και με τα μελλοντικά σας σχέδια. Νέες ιδέες που έχετε στο μυαλό σας θέλετε να τις εξετάσετε διεξοδικά ώστε να ξέρετε από εβδομάδα πώς θα κινηθείτε.

 

Η ασυνεννοησία με ένα ηλικιωμένο μέλος της οικογένειας σάς προκαλεί κούραση, αλλά θα πρέπει να δείξετε περισσότερη κατανόηση όπως και να έχει. Επιστρατεύστε την υπομονή σας.