Τα επαγγελματικά σας βρίσκονται σε πολύ καλή πορεία. Προσέξτε μην υποπέσετε στο σφάλμα του φθόνου απέναντι σε όσους εξελιχθούν ταχύτερα από σας, γιατί κάτι τέτοιο εν τέλει θα επιφέρει στασιμότητα, την οποία δε χρειάζεστε καθόλου

 

Μείνετε πιστοί στις αξίες σας, γιατί σήμερα θα δοκιμαστούν. Δεν είναι κακό να δοκιμάζετε νέα πράγματα, το 'χετε ξανακάνει εξάλλου, αλλά επιβάλλεται να προτιμάτε την ασφάλεια από την άσκοπη επικινδυνότητα.