Η πλανητική συγκυρία σάς βάζει εμπόδια λίγο πολύ στα πάντα, αλλά αγνοήστε την. Προσποιηθείτε πως όλα είναι καλά και πλάστε την πραγματικότητά σας με τα υλικά της επιλογής σας.


Κινήσεις που κάνατε στο παρελθόν στον αισθηματικό τομέα θα αποφέρουν καρπούς τώρα, πράγμα που θα 'πρεπε να σας λέει πολλά για την προνοητικότητά σας. Επιβραβεύστε τον εαυτό σας.