Η ανάγκη σας για επαγγελματική αποκατάσταση θολώνει την κρίση σας και μπορεί να εξιδανικεύσετε μία συνεργασία που σας έχουν προτείνει. Προσπαθήστε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και μη βλέπετε τα γεγονότα όπως θα θέλατε να είναι. Μπορεί να πέσετε σε παγίδα.
Οι φιλοδοξίες σας μένουν στο πίσω μέρος του μυαλού σας καθώς στην παρούσα φάση προέχει ο γάμος σας και πρέπει να πάρετε από κοινού αποφάσεις με το ταίρι σας.