Ένα σύντομο ταξίδι σας δίνει την ευκαιρία να προωθήσετε τα έργα σας και να διευρύνετε τον κοινωνικό σας κύκλο, κάτι που θα σας ωφελήσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Τα όνειρα και οι φιλοδοξίες σας ενεργοποιούνται με το εξάγωνο Ήλιου - Σελήνης και θα μείνετε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα.
Η σχέση σας είναι σε αρμονία, υπάρχουν όμως στιγμές που σας πιάνουν οι ανασφάλειες και κλοτσάτε την τύχη σας, όπως η αγελάδα το γάλα. Μην ψάχνετε ντε και καλά για προβλήματα ενώ δεν υπάρχουν.