Αν ψάχνετε για δουλειά, η σημερινή μπορεί να είναι πολύ τυχερή μέρα. Η υγεία σας χρήζει ιδιαίτερης προσοχής ενώ ο κύκλος σας (ο κοινωνικός) αναμένεται να διευρυνθεί άμεσα εξαιτίας των μεταβολών στον επαγγελματικό τομέα.
Τα ερωτικά σας δεν βρίσκονται στα πάνω τους αλλά αν φερθείτε έξυπνα θα διαμορφώσετε κατάλληλο έδαφος για μια νέα εποχή.