Προωθήστε τις ιδέες και τις δεξιότητές σας καθώς το εξάγωνο Ερμή - Κρόνου ενεργοποιεί τον τομέα της εργασίας και θα έχουν αίσια αποτελέσματα οι προσπάθειές σας. Προσέξτε οι γεννημένοι του 3ου δεκαημέρου τις οφειλές προς το Δημόσιο.
Η Πανσέληνος στον Κριό εντείνει την επιθυμία σας για κοινωνική ζωή και επαφές με φίλους, ωστόσο η ευθύνη των παιδιών καθιστά δύσκολη την εξοικονόμηση προσωπικού χρόνου.