Κάποια εμπόδια στον επαγγελματικό τομέα αρχίζουν να υποχωρούν και μπορείτε να προγραμματίσετε οικογενειακές σας υποθέσεις με μια σχετική άνεση, ωστόσο πρέπει να προσέξετε σε ποιους θα βασίσετε τις ελπίδες σας. Το τετράγωνο Δία - Ποσειδώνα σας κάνει επιρρεπείς σε εξαπατήσεις.
Η αντίθεση Σελήνης - Δία, προμηνύει προβλήματα σε μετακινήσεις και στην επικοινωνία. Προσέξτε πιθανές παρεξηγήσεις.