Η ανάγκη σας για μια νέα απασχόληση σας ωθεί στην αναζήτηση καινούριων κατευθύνσεων, όμως δεν ικανοποιούνται οι προσδοκίες σας. Συνεχίστε τις προσπάθειες και επιδιώξτε επαφές με πρόσωπα που μπορούν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά σας. Τέλος, μη χάνετε χρόνο σε καταστάσεις που δεν έχουν να σας προσφέρουν κάτι ουσιαστικό. Στον ερωτικό τομέα, αρχίζουν να στενεύουν τα περιθώρια.