Ο μήνας ξεκινά με κάποια γεγονότα που θα δοκιμάσουν τις σχέσεις σας, ενώ μπορεί να σας προβληματίσει η εξέλιξη μίας συνεργασίας. Οικονομικές υποθέσεις παρουσιάζουν καθυστερήσεις και είναι αβέβαιο το μέλλον. Κρατήστε άμυνες με τους πόρους σας. Σχέση/γάμος, μπορεί να επηρεαστεί από το άγχος των ημερών και ίσως χρειαστεί να δώσετε μάχη, προκειμένου να μη διαταραχθούν οι ισορροπίες.