Αρχίστε να εξοικειώνεστε με την ιδέα του γήρατος. Δεν θα συμβεί σε σας (ακόμη) αλλά μπορεί να κάνει την παρουσία του αισθητή στη ζωή σας. Πρέπει να είστε προετοιμασμένοι να στηρίξετε κάποιο φιλικό ή και συγγενικό σας πρόσωπο.

Μην μπλέκετε τα ερωτικά σας με τα επαγγελματικά. Το αποτέλεσμα θα είναι ολέθριο και καμία πλευρά δεν θα βγει κερδισμένη.