Τεράστια δημιουργικότητα αλλά και τάσεις φυγής σας κατακλύζουν, ωστόσο υπάρχουν υποχρεώσεις που δεν σηκώνουν αναβολή. Στον τομέα της φιλίας υπάρχουν θέματα ασυνεννοησίας που σας απασχολούν και καθώς έχετε την εντύπωση πως δεν εισακούονται οι σκέψεις και οι προβληματισμοί σας, έχετε την τάση να απομακρύνεστε από οικεία σας πρόσωπα.