Μια συλλογική προσπάθεια θα κολλήσει για οικονομικούς λόγους και θα απογοητευτείτε. Μην επιρρίπτετε ευθύνες στους άλλους καθώς υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν τις εξελίξεις. Ιδιαίτερη προσοχή πώς θα εκφράσετε τη δυσαρέσκειά σας.

 

Η βελτίωση της εμφάνισής σας αποτελεί προτεραιότητα, ωστόσο οι υπερβολές με τη διατροφή σας φέρνουν τα αντίθετα αποτελέσματα. Αν δεν υιοθετήσετε ένα ισορροπημένο πρόγραμμα, μην περιμένετε και πολλά.