Οι ιδέες σας είναι πολλές, προσέξτε όμως, καθώς είναι πολύ πιθανό να ωραιοποιήσετε τα γεγονότα και να υπερεκτιμήσετε άτομα που θα αποδειχθούν στο μέλλον αναξιόπιστα. Ιδιαίτερη προσοχή στις συνεννοήσεις που θα κάνετε.

 

Η προσωπική σας ζωή περνά διακυμάνσεις και ίσως τώρα που είστε πιο σίγουροι από ποτέ, να καταφέρετε να πάρετε αποφάσεις που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ζωής σας.