Στον οικονομικό τομέα προκύπτουν έκτακτες ανάγκες και η μέρα δεν ενδείκνυται για νέα ξεκινήματα, εκτός κι αν είναι ήδη δρομολογημένα. Επανεξετάστε τον προϋπολογισμό σας, ώστε να ξέρετε πώς μπορείτε να κινηθείτε.

 

Στον τομέα της φιλίας έχουν δημιουργηθεί αντιπάθειες και είναι θέμα χρόνου να ξεσπάσετε έντονα. Μην σπαταλάτε φαιά ουσία για κανέναν. Απλώς αποστασιοποιηθείτε.