Κοινοί πόροι θα αποτελέσουν πηγή εντάσεων στους γεννημένους του 3ου δεκαημέρου, που επηρεάζεστε από το τετράγωνο Άρη - Πλούτωνα. Μια συλλογική προσπάθεια μπορεί να τιναχτεί στον αέρα αν δεν καταφέρετε να βρείτε τις ισορροπίες.

 

Ασυνεννοησία και έλλειψη διάθεσης να τα βρείτε με το ταίρι σας χαρακτηρίζουν τη σχέση και νομοτελειακά δεν θα υπάρξει συνέχεια, εκτός κι αν αλλάξετε τακτική.