Σήμερα πραγματοποιείται το πρώτο από τα τρία τετράγωνα Κρόνου - Ουρανού δίνοντας έμφαση στα επιτεύγματα και την καριέρα. Ορισμένα εμπόδια σας προκαλούν εσωτερικές συγκρούσεις που θολώνουν την κρίση σας. Μην κάνετε βεβιασμένες ενέργειες. Δεν θα σας εξυπηρετήσουν.

 

Μια καινούρια φιλία ικανοποιεί την ανάγκη σας για επικοινωνία και κάπως έχετε αρχίσει να γίνεστε πιο κοινωνικοί. Μην σας φανεί παράξενο αν προσελκύσει το ερωτικό σας ενδιαφέρον.