Η Σελήνη σε τρίγωνο με τον Πλούτωνα φέρνει αίσιες εξελίξεις στα οικονομικά των γεννημένων το 3ο δεκαήμερο, όμως το τετράγωνο με τον Ερμή, δεν θα ευνοήσει την προώθηση των ιδεών σας. Ενδεχομένως να προκύψουν επικοινωνιακά προβλήματα.

 

Αποφύγετε τις οικονομικές δοσοληψίες με φίλους, αν δεν θέλετε να δοκιμαστούν οι σχέσεις σας. Οι πιθανότητες για εντάσεις είναι πολλές.