Έχετε παραμελήσει μια φιλία απ' τα παλιά και σήμερα θα δεχτείτε παράπονα γι' αυτό και η κατάσταση δε θα είναι και η πιο ευχάριστη. Σκεφτείτε προσεκτικά αν σας γεμίζει το συγκεκριμένο άτομο ή αν ήταν απλώς μια παροδική φιλία. Τα πράγματα έχουν αλλάξει όμως δεν είναι απαραίτητο να σβήσετε το παρελθόν. Σε περίπτωση όμως που αποφασίσετε να συνεχίσετε τη φιλία, διευκρινίστε πως η ζωή σας είναι γεμάτη υποχρεώσεις και ζητήστε την κατανόησή τους για το ότι δεν θα βρίσκεστε όσο παλιά.