Ο Σεπτέμβριος σάς αποχαιρετά και είστε σε έντονο προβληματισμό σχετικά με τα επαγγελματικά και ό,τι αφορά της σταδιοδρομία σας, ενώ σας απασχολούν και θέματα υγείας που δυσχεραίνουν την επίτευξη του στόχου σας. Ενώ θέλετε να εμπλουτίσετε τις γνώσεις και τις εμπειρίες σας, ενδεχομένως να έχετε χάσει τον προσανατολισμό σας, όμως ποτέ δεν είναι αργά για να οργανώσετε τη ζωή σας. Ωστόσο, θα πρέπει να μετριάσετε το άγχος, που μπορεί να σας οδηγήσει σε αδιέξοδο. Στις 27/9 εισέρχεται ο Ερμής στον Σκορπιό και μέχρι τις 28/10, που θα διανύει τον τομέα των συνεργασιών, θα σας δοθούν ευκαιρίες για να βελτιώσετε τις σχέσεις σας και μπορεί να προκύψει μια καινούργια συνεργασία. Στις 29/9 επιστρέφει ο Κρόνος σε ορθόδρομη πορεία και μέχρι τις 17/12 θα έχετε ξεκαθαρίσει τους στόχους σας.