Γιατί οι Σουηδοί είναι περήφανοι που έχουν τους υψηλότερους φόρους στον κόσμο;

Η σουηδική στάση απέναντι στη φορολογία έρχεται σε αντίθεση με πολλές άλλες χώρες.

LIFOTEAM,

Η Σουηδία ανήκει στις χώρες με την υψηλότερη φορολογία στον κόσμο και όμως η φορολογική υπηρεσία της χώρας εξακολουθεί να είναι ένα από τα πιο αξιόπιστα ιδρύματά της.

 

Η σουηδική στάση απέναντι στη φορολογία έρχεται σε αντίθεση με πολλές άλλες χώρες. Τι σημαίνει αυτό για τη σουηδική κοινωνία και πώς η δημοτικότητα του κράτους πρόνοιας μπορεί να επιβιώσει από αυξανόμενες προκλήσεις στο μέλλον;

 

Πηγή: BBC Reel

 

Lifo Picks