«STEAM Academy»: Η Ακαδημία Ρομποτικής που επαναπροσδιορίζει τη σχέση επιστήμης - τεχνολογίας

«STEAM Academy»: Η Ακαδημία Ρομποτικής που επαναπροσδιορίζει τη σχέση επιστήμης - τεχνολογίας

Οι μέντορες-προπονητές της «STEAM Academy» των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη, Βάσω Λειβαδάρου και Πέτρος Παναγιώτου, μας μυούν στον κόσμο της Ρομποτικής

ADVERTORIAL


− Πότε ξεκίνησε η Ακαδημία Ρομποτικής «STEAM ACADEMY» στο Δημοτικό;

Β.Λ.: Στο σχολείο μας το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «STEAM ACADEMY» ξεκίνησε το σχολικό έτος 2016 – 2017 στο Δημοτικό. Αφενός, έχει ως στόχο τη δυναμική εμπλοκή των μαθητών μας στη ρομποτική και, αφετέρου, να αποτελέσει το φυτώριο για τη συνέχεια της εξαιρετικής παρουσίας της ομάδας μας i-Robot στους πανελλήνιους και παγκόσμιους διαγωνισμούς της First Lego League. Δεν είναι άλλωστε τυχαίες οι σπουδαίες διακρίσεις που έχει πετύχει η ομάδα στο εξωτερικό.

 

− Από πού εμπνευστήκατε το όνομα «STEAM ACADEMY»;

Π.Π.: Ο όρος STEAM αποτελεί ακρωνύμιο των λέξεων Science (Επιστήμη), Technology (Τεχνολογία), Engineering (Μηχανική), Art (Τέχνη) και Mathematics (Μαθηματικά). Χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη διεπιστημονική εκπαιδευτική προσέγγιση, η οποία είναι σχεδιασμένη για την εκπαίδευση των μαθητών μας στους κλάδους που την αποτελούν.

 

«STEAM Academy»: Η Ακαδημία Ρομποτικής που επαναπροσδιορίζει τη σχέση επιστήμης - τεχνολογίας

 

Επομένως, δεν αφορά ένα μόνο γνωστικό αντικείμενο;

Π.Π.: Ακριβώς! Η εκπαίδευση STEΑM δεν αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο μάθημα του σχολικού προγράμματος αλλά αντιπροσωπεύει την αλλαγή της φιλοσοφίας ολόκληρης της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης επιστήμης - τεχνολογίας και σύνδεσής τους με τον πραγματικό κόσμο.

 

Ποια η σχέση της μεθόδου STEAM με την εκπαιδευτική ρομποτική στα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη και ποια τα οφέλη της;

Β.Λ.: Η μέθοδος STEAM εφαρμόζεται σε συνδυασμό με το πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής όπου κυρίαρχο ρόλο παίζει η επίλυση προβλημάτων, η ανακαλυπτική - διερευνητική μάθηση, ενώ παράλληλα απαιτείται η δημιουργική εμπλοκή των μαθητών στην ανακάλυψη της εκάστοτε λύσης. Έτσι, οι μαθητές βιώνουν τη διασύνδεση επιστήμης, τέχνης και συνειδητοποιούν τη διττή ανάγκη του ανθρώπινου πνεύματος για έκφραση (τέχνη) και κατανόηση (λογική). Επιπλέον, η χρήση της εκπαιδευτικής ρομποτικής, η οποία είναι ιδιαίτερα ελκυστική για τους μαθητές, προσφέρει τη δυνατότητα εργασίας σε μαθησιακά περιβάλλοντα στα οποία η γνώση οικοδομείται, οι μαθητές γνωρίζουν και χρησιμοποιούν στην πράξη επιστημονικές μεθόδους, καθώς υποθέτουν, πειραματίζονται, έρχονται σε γνωστική σύγκρουση, αναιρούν, αναπροσαρμόζουν τις αρχικές τους υποθέσεις, γνωρίζοντας, ταυτόχρονα, θεμελιώδεις έννοιες της ρομποτικής και του προγραμματισμού.

 

Κα Λειβαδάρου, ως Διευθύντρια του Δημοτικού, θεωρείτε ότι η μαθητοκεντρική διδασκαλία που ακολουθείτε έχει οφέλη;

Β.Λ.: Τόσο στην Ακαδημία Ρομποτικής όσο και στο βασικό πρόγραμμα του σχολείου μας ακολουθείται η μαθητοκεντρική μέθοδος διδασκαλίας, η οποία έχει αποδεδειγμένα πολλά οφέλη. Οι μαθητές πρέπει να επιλύσουν πραγματικά προβλήματα της καθημερινής ζωής. Μέσα από τη δημιουργική συμμετοχή και τη συνεργασία, οι μαθητές ανά δύο ερευνούν ολόπλευρα ένα θέμα. Στη συνέχεια, υλοποιούν την κατασκευή του ρομπότ και, κατόπιν, δημιουργούν το προγραμματιστικό μέρος, όπου καλούνται να δώσουν ζωή στις δημιουργίες τους. Τέλος, ετοιμάζουν ένα ολοκληρωμένο project πάνω σε μία συγκεκριμένη διαθεματική ενότητα και το παρουσιάζουν στους γονείς και στους συμμαθητές τους.

 

«STEAM Academy»: Η Ακαδημία Ρομποτικής που επαναπροσδιορίζει τη σχέση επιστήμης - τεχνολογίας

 

− Σε ποιες ηλικίες απευθύνεται;

Π.Π.: Απευθύνεται στους μαθητές όλων των βαθμίδων του σχολείου μας, από το Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό μέχρι και το Λύκειο. Γίνεται σε εργαστήρια πλήρως εξοπλισμένα, προκειμένου να καλύπτονται απόλυτα οι ανάγκες της διδασκαλίας μας. Και αυτό διότι στα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη στόχος μας είναι να προετοιμάσουμε τους μαθητές μας για την πραγματικότητα του μέλλοντος.

 

Β.Λ.: Τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη, λοιπόν, επενδύουν στον τομέα των Θετικών Επιστημών μέσω της εκπαίδευσης STEAM. Σκοπός τους να δημιουργήσουν διδασκόμενους αποτελεσματικούς σε ομαδικές διαδικασίες και δραστηριότητες, κριτικά σκεπτόμενους, που δρουν διερευνητικά και μπορούν ενεργητικά να επιλύουν προβλήματα.

Εκπαίδευση
 
 
 
 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ