ΣΠΥΡΙΔΩΝ Γ. ΜΑΚΡΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ