ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣ