Ο ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ «ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ» ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΙ ΒΟΜΒΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚ