ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΝΕΚΡΗ ΚΟΡΗ ΜΕΣΩ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ