Με ποιο τρόπο είναι προσβάσιμες οι κάλπες στα άτομα με αναπηρία στη χώρα μας; Ποια είναι η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Και τελικά, πώς μπορεί το δικαίωμα ψήφου να ασκείται ανεμπόδιστα και ισότιμα από όλους;

 

 

DEH