Δημήτριος Καπετανάκης
Μια από τις λίγες σωζόμενες φωτογραφίες του Δημήτριου Καπετανάκη