Συνέντευξη: Άννα Κόκκορη

Μουσική: Κωνσταντίνος Βήτα