Χωρίς τις διατάξεις που αφορούν στον αιγιαλό και στις παραλίες θα κατατεθεί το «αναπτυξιακό νομοσχέδιο» της κυβέρνησης.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα «Καθημερινή» οι σχετικές διατάξεις σχετικά με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην παράκτια ζώνη προκάλεσαν εντάσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης, με αποτέλεσμα να κριθεί σκόπιμη η απόσυρσή τους.

 

Πρόκειται για διατάξεις που προέβλεπαν, μεταξύ άλλων, άρση της απαγόρευσης για την παραχώρηση της αποκλειστικής χρήσης αιγιαλού, παραλίας - ακόμη και για βιομηχανικές ή ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις - καθώς και μεταβολές στον ορισμό του πλάτος παραλίας. Πηγές του υπουργείου Οικονομικών που επικαλείται η εφημερίδα, αποκαλύπτουν πως οι όποιες προβλέψεις για τον αιγιαλό θα περιληφθούν τελικά σε ξεχωριστό νομοσχέδιο.

  

Πριν λίγες ημέρες, η εφημερίδα «Καθημερινή» είχε αποκαλύψει τις αλλαγές που δρομολογούνταν και οι οποίες προέβλεπαν:

-Κατάργηση της ρύθμισης με την οποία το ελάχιστο πλάτος μιας παραλίας (πλην εξαιρέσεων) οριζόταν στα 30 μέτρα από τη γραμμή του αιγιαλού.

-Κατάργηση της ρύθμισης που περιόριζε στο 60% ενός αιγιαλού (μη συνυπολογιζόμενου τυχόν δυσπρόσιτου τμήματός του) τον χώρο που παραχωρείται για ομπρελοκαθίσματα.

-Επαναφορά της ρύθμισης των 100 μέτρων ανάμεσα στις διαδοχικές παραχωρήσεις, που μπορούν να καλύψουν την υπόλοιπη παραλία.

-Κατάργηση του υποχρεωτικά κοινόχρηστου χαρακτήρα του παλαιού αιγιαλού (εξ ορισμού δημόσιος, εκτός αν υπάρχουν ιδιωτικά δικαιώματα) που ως τώρα χαρακτηρίζεται ανεπίδεκτος χρήσης ιδιωτικών δικαιωμάτων. 

-Απευθείας παραχώρηση στον επενδυτή του αιγιαλού και της παραλίας που βρίσκεται όχι μόνο σε επαφή με το ακίνητο, αλλά και σε παρακείμενο χώρο.

-Δυνατότητα απευθείας παραχώρησης της χρήσης του αιγιαλού σε επιχειρηματικά πάρκα με μέτωπο στη θάλασσα.

-Κατάργηση της ρύθμισης με την οποία δινόταν δυνατότητα ανάκλησης της παραχώρησης αιγιαλού, προς αποκατάσταση του κοινόχρηστου χαρακτήρα του.

-Παράταση της χρήσης αιγιαλού για έργα που εξυπηρετούν λατομικές και μεταλλευτικές επιχειρήσεις, για όσο χρόνο υφίσταται το σχετικό δικαίωμα.

 

Υπενθυμίζεται ότι, προς το παρόν, η παραχώρηση αποκλειστικής χρήσης αιγιαλού και παραλίας (όχθης, πυθμένα κ.λπ.) απαγορεύεται, εκτός αν επιβάλλεται για λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, εθνικής άμυνας, δημόσιας τάξης, ασφάλειας, υγείας ή προστασίας αρχαιοτήτων και περιβάλλοντος.