Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) κατακύρωσε στην εταιρία Alter Ego, συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη, την 6η τηλεοπτική άδεια εθνικής εμβέλειας.

 

Σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε ανακηρύσσεται οριστικώς προεπιλεγείσα για τη χορήγηση της άδειας που προκηρύχθηκε με βάση την Προκήρυξη 1/2019 του ΕΣΡ, η μοναδική υποψήφια εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».

 

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της ως άνω υποψηφιότητας, η αίτηση της υποψήφιας εταιρείας κρίθηκε ομοφώνως ότι πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις του Συντάγματος, των νόμων και της Προκήρυξης 1/2019 του ΕΣΡ.

 

Έτσι, η «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ανακηρύχθηκε προσωρινώς επιλεγείσα και με την ίδια ως άνω Απόφαση του ΕΣΡ τάχθηκε προθεσμία για υποβολή ενστάσεων δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση και επίδοση της απόφασης σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στο Κεφάλαιο 8.2. της Προκήρυξης 1/2019 του ΕΣΡ.