Την απόσυρση και τον προσεκτικό επανασχεδιασμό του άρθρου 55, του σχεδίου νόμου για τη «Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων» ζητά ο ΣΕΒ με επιστολή προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λυδία Κονιόρδου.

 

Ο Σύνδεσμος υποστηρίζει ότι το Υπουργείο προτείνει τη θέσπιση εύλογης αποζημίωσης των δικαιούχων πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων από τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, με τρόπο αιφνιδιαστικό και χωρίς τεχνική προετοιμασία ή διαβούλευση με την αγορά.

 

«Για τον ΣΕΒ, η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των πολιτιστικών αγαθών αποτελεί βασική αρχή που πρέπει να διέπει τις συναλλακτικές σχέσεις και εν γένει τους εμπορικούς κανόνες. Ωστόσο το νέο αυτό τέλος έχει σχεδιασθεί πολύ πρόχειρα και έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από άλλες επιβαρύνσεις, φορολογικές και μη, που έχουν καταστήσει το ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον ως ένα από τα πλέον εχθρικά στην άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επιβαρύνει δε, περαιτέρω μια ειδική κατηγορία προϊόντων που συνδέονται άμεσα με την ψηφιακή οικονομία, όπου η Ελλάδα υστερεί δραματικά», δήλωσε σχετικά ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου, κ. Άκης Σκέρτσος.

 

Ενόψει και της επικείμενης αναθεώρησης της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, ο ΣΕΒ καλεί την Πολιτεία να διαβουλευτεί ενεργά με τους φορείς του κλάδου, ώστε να προκύψει η βέλτιστη δυνατή διατύπωση.

 

 Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ