Συνολικά 151 παραλίες του Nομού Αττικής και των γύρω περιοχών εξετάστηκαν και φέτος από τον ΠΑΚΟΕ.


Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών προχώρησε και το 2015, για 36η χρονιά, στην πραγματοποίηση εκτεταμένων δειγματοληψιών και αναλύσεων στα μικροβιολογικά εργαστήρια που διαθέτει.

 

Οι μετρήσεις διενεργήθηκαν από τις 2 έως και τις 25 Μαΐου, και οι τιμές που εμφανίζονται δίπλα σε κάθε περιοχή είναι το αποτέλεσμα τριπλής δειγματοληψίας από κάθε σημείο, έτσι ώστε να περιοριστεί δραματικά -σύμφωνα με το ΠΑΚΟΕ- ο παράγοντας της «τυχαιότητας», κάτι το οποίο συμβάλλει στην αξιοπιστία αλλά και στην ακρίβεια του αποτελέσματος. 


Τα αποτελέσματα
Από τα 151 σημεία που ελέγχθηκαν 96 θάλασσες κρίθηκαν κατάλληλες (63,6%) (σε διάφορες διαβαθμίσεις), ενώ 55 (36,4%) ήταν αυτές στις οποίες δεν θα έπρεπε ούτε καν να πλησιάζουμε.


Σύνολο σημείων δειγματοληψίας: 151

Κατάλληλες παραλίες: 96 (63,6%)

Ακατάλληλες παραλίες: 55 (36,4%)

 

 

NOTΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ

Oι ακατάλληλες παραλίες της Αττικής

Oι ακατάλληλες παραλίες της Αττικής

Oι ακατάλληλες παραλίες της Αττικής

 

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

Oι ακατάλληλες παραλίες της Αττικής

Oι ακατάλληλες παραλίες της Αττικής

Oι ακατάλληλες παραλίες της Αττικής

Oι ακατάλληλες παραλίες της Αττικής

Oι ακατάλληλες παραλίες της Αττικής

Oι ακατάλληλες παραλίες της Αττικής

 

ΣΧΟΙΝΙΑΣ - ΛΑΥΡΙΟ

 

Oι ακατάλληλες παραλίες της Αττικής

Oι ακατάλληλες παραλίες της Αττικής

 

ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Oι ακατάλληλες παραλίες της Αττικής

Oι ακατάλληλες παραλίες της Αττικής

 

Μολυσμένες βρέθηκαν οι περισσότερες ακτές της Σαλαμίνας
Σύμφωνα με το ΠΑΚΟΕ, οι δειγματοληψίες στη Σαλαμίνα πραγματοποιήθηκαν στις 20/05/2015. 
Τα αποτελέσματα αναφορικά με την καταλληλότητα των υδάτων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

 

Oι ακατάλληλες παραλίες της Αττικής