INTRACOM DEFENSE - IDE: Ο ανθρώπινος παράγοντας στο επίκεντρο

INTRACOM DEFENSE - IDE: Ο ανθρώπινος παράγοντας στο επίκεντρο Facebook Twitter
Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων της αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για την IDE, η οποία, προσφέροντας ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον, στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.
0Η INTRACOM DEFENSE (IDE)
αποτελεί μια καταξιωμένη ελληνική εταιρεία στον χώρο των αμυντικών συστημάτων και συμμετέχει σε σημαντικά διεθνή προγράμματα, συνεισφέροντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη της εγχώριας τεχνολογίας και στη στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας, αναθέτοντας μεγάλες υπεργολαβίες σε ελληνικές εταιρείες. Παράλληλα, εξοικονομεί συνάλλαγμα για τη χώρα, αφενός συμμετέχοντας σε προγράμματα ανάπτυξης αμυντικών συστημάτων και αφετέρου μέσω της ισχυρής εξαγωγικής της δραστηριότητας.


Για την IDE, ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί στοιχείο καθοριστικής σημασίας, καθώς η εκπλήρωση των στόχων της εταιρείας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο εξειδικευμένο και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό της. Για τον λόγο αυτό, η IDE όχι μόνο διατήρησε στα χρόνια της κρίσης τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας αλλά παράλληλα δημιουργεί νέες θέσεις υψηλής εξειδίκευσης. Συνεπώς, συνεισφέρει όχι μόνο στην αποτροπή διαφυγής στο εξωτερικό του υπάρχοντος επιστημονικού δυναμικού (brain drain) αλλά και στον επαναπατρισμό Ελλήνων επιστημόνων.

Η IDE προάγει τη διά βίου μάθηση μέσω της συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της, όπου, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του εργαζομένου και τις απαιτήσεις κάθε θέσης εργασίας, προσφέρονται προγράμματα εκπαίδευσης εντός και εκτός εταιρείας, με εσωτερικούς ή εξωτερικούς εκπαιδευτές. 


Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η εταιρεία, με γνώμονα την αρχή της «ισότητας ευκαιριών», εφαρμόζει σύστημα προσλήψεων χωρίς διακρίσεις, μόνο βάσει αντικειμενικών κριτήριων, όπως η επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου, η ακεραιότητά του, η δυνατότητα ομαδικής εργασίας του κ.λπ. Επιπλέον, η IDE προάγει τη διά βίου μάθηση μέσω της συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της, όπου, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του εργαζομένου και τις απαιτήσεις κάθε θέσης εργασίας, προσφέρονται προγράμματα εκπαίδευσης εντός και εκτός εταιρείας, με εσωτερικούς ή εξωτερικούς εκπαιδευτές. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του εργαζομένου και με στόχο την ενδυνάμωση της γνώσης του και τη μεγιστοποίηση της απόδοσής του, προσφέρεται η δυνατότητα της εσωτερικής μετακίνησης (job orientation). Τέλος, όλοι οι νεοπροσληφθέντες εργαζόμενοι της IDE παρακολουθούν σεμινάριο ένταξης (orientation) στην εταιρεία.


Συμπληρωματικά, η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων της αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για την IDE (πιστοποιημένη κατά ISO45001:2018), η οποία, προσφέροντας ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον, στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. Η εταιρεία παρέχει στους εργαζομένους της τα πιο σύγχρονα εργαλεία για την εργασία τους, προάγει την ανοιχτή και αμφίδρομη επικοινωνία με το προσωπικό της, ενώ καθοριστικό ρόλο για το ευχάριστο και αποτελεσματικό εργασιακό περιβάλλον διαδραματίζουν ο εγκεκριμένος Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας, με τον οποίο ρυθμίζονται τα δικαιώματα, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των εργαζομένων, καθώς και ο Κώδικας Δεοντολογίας της IDE, που οριοθετεί τα πρότυπα της εταιρείας σχετικά με την ηθική επιχειρηματική της συμπεριφορά. Η εταιρεία στεγάζεται σε σύγχρονα κτίρια και παρέχει ακόμα και πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο, επανδρωμένο με το κατάλληλο προσωπικό, το οποίο έχει συνδράμει αποτελεσματικά στην προληπτική αντιμετώπιση του Covid-19.

Με σκοπό τη συμβολή της στην κοινωνία, η IDE αναλαμβάνει επίσης σημαντικές πρωτοβουλίες και λαμβάνει μέρος σε σχετικές δράσεις, όπως:


► Η αιμοδοσία, η οποία πραγματοποιείται δύο φορές ετησίως από εθελοντές εργαζομένους της IDE, σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς».

► Η εθελοντική προσφορά αιμοπεταλίων από δότες του προσωπικού, σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».

► Οι προσφορές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της τοπικής κοινωνίας.

► Η μακροχρόνια συνεργασία και προσφορά σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς / κοινωφελή ιδρύματα / συλλόγους με κοινωνική δράση.

► Δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος μέσω ανακύκλωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η IDE έχει αναπτύξει και εφαρμόσει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης πιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέα, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015.

Σε συνέχεια όλων των παραπάνω, η IDE έχει αξιολογηθεί από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης κατά ISO 26000, πρότυπο που αφορά την εταιρική κοινωνική ευθύνη και παρέχει καθοδήγηση στην επιτυχή υλοποίηση της κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς της.

Ελλάδα
0

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ