Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την προσφυγή της Hard Rock, κάτι που σημαίνει ότι ο διαγωνισμός για την παραχώρηση άδειας καζίνου στο Ελληνικό θα συνεχιστεί χωρίς τη συμμετοχή της εν λόγω εταιρείας.

 

Τον Μάρτιο, η Αρχή Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών είχε απορρίψει ομόφωνα την προσφυγή της εταιρείας Hard Rock, η οποία ζητούσε να ακυρωθεί η απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων, με την οποία είχε απορρίψει την προσφορά της στο στάδιο αξιολόγησης του φακέλου «Δικαιολογητικών Συμμετοχής».

 

Στη συνέχεια, η Hard Rock προσέφυγε στο ΣτΕ, κατά της Αρχής Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφορών, του υπουργείου Οικονομικών όπως και της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, η εταιρεία στρεφόταν κατά της διαγωνιστικής διαδικασίας για την άδεια του καζίνου στο Ελληνικό.

 

Η αίτηση εισήχθη στην Ολομέλεια του ΣτΕ, με εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Ευθύμιο Αντωνόπουλο και σήμερα ο πρόεδρος του Συμβουλίου, Αθανάσιος Ράντος, την απέρριψε.

 

Με πληροφορίες από ΑΠΕ