Ενημέρωση για την ολοκλήρωση τιτλοποίησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις και τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο αυτής

Ενημέρωση για την ολοκλήρωση τιτλοποίησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις και τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο αυτής Facebook Twitter
0

    

Η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 40 (Τ.Κ. 105 64) (εφεξής η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι την 25η Μαΐου 2023 ολοκληρώνονται, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3156/2003, οι διαδικασίες για την τιτλοποίηση απαιτήσεών της από δάνεια ή/και  πιστώσεις καταναλωτικής, επιχειρηματικής και στεγαστικής πίστης (εφεξής οι «Απαιτήσεις»), ως εξής:

Α) ένα μέρος των Απαιτήσεων (Τμήμα Α) μεταβιβάζεται στην οντότητα Saturn Financial Investor DAC που εδρεύει στην Ιρλανδία (First Floor Cape House, Westend Office Park, Blanchardstown, Dublin 15, Ireland) και στην οντότητα Pluto Financial Investor DAC που εδρεύει στην Ιρλανδία (First Floor Cape House, Westend Office Park, Blanchardstown, Dublin 15, Ireland), η καθεμία από τις οποίες αποτελεί εταιρεία ειδικού σκοπού της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003 (εφεξής οι «Εταιρείες Ειδικού Σκοπού Α »), και

Β) το υπόλοιπο των Απαιτήσεων (Τμήμα Β) μεταβιβάζεται στην οντότητα Hermes Acquisitions B Designated Activity Company που εδρεύει στην Ιρλανδία (5th Floor, The Exchange George's Dock,  IFSC, Dublin 1, D01 W3P9) και αποτελεί εταιρεία ειδικού σκοπού της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Ν.3156/2003 (εφεξής η «Εταιρεία Ειδικού Σκοπού Β» και από κοινού με τις Εταιρείες Ειδικού Σκοπού Α, οι «Εταιρείες Ειδικού Σκοπού»).

Η εταιρεία με την επωνυμία «Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» (εφεξής η «Εταιρεία Διαχείρισης») θα συνεχίσει να διαχειρίζεται τις Απαιτήσεις, κατ’ εντολή πλέον και για λογαριασμό εκάστης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού,  όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί με σχετικές ατομικές ενημερώσεις που έχουν σταλεί σε δανειολήπτες και εγγυητές των Απαιτήσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Τράπεζα ενημερώνει τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τις Απαιτήσεις με οποιαδήποτε ιδιότητα (ενδεικτικά δανειολήπτες, εγγυητές, τρίτους παρέχοντες εξασφαλίσεις, ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους αυτών, αντικλήτους ή πληρεξουσίους των ανωτέρω, δικηγόρους τους ή μη, δικαστικούς επιμελητές καθώς και πρόσωπα κατά των οποίων είναι δυνατό να προβληθεί δικαίωμα για την είσπραξη της μεταβιβαζόμενης απαίτησης (π.χ. τρίτων στα χέρια των οποίων δύναται να επιβληθεί κατάσχεση ή κατά των οποίων δύναται  να ασκηθεί δικαίωμα συμψηφισμού), ότι η παραπάνω τιτλοποίηση έχει ως αποτέλεσμα τη διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των παραπάνω προσώπων στις αντίστοιχες Εταιρείες Ειδικού Σκοπού, στις οποίες μεταβιβάζονται οι Απαιτήσεις. Συναφώς δε, η Εταιρεία Διαχείρισης, θα επεξεργάζεται πλέον τα ανωτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς διαχείρισης των Απαιτήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 21 του Ν.4354/2015, κατ’ εντολή των αντίστοιχων Εταιρειών Ειδικού Σκοπού.  

Η ανωτέρω τιτλοποίηση δεν επηρεάζει τη θέση των οφειλετών ή άλλων προσώπων που συνδέονται με τις Απαιτήσεις, ούτε τους όρους αποπληρωμής των σχετικών οφειλών, περιλαμβανομένου του τρόπου καταβολής, που εξακολουθεί να πραγματοποιείται μέσω του δικτύου Καταστημάτων και των ψηφιακών δικτύων  της Τράπεζας.

Για αναλυτικότερη ενημέρωση ως προς την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τον τρόπο άσκησης των σχετικών δικαιωμάτων μετά την ολοκλήρωση της τιτλοποίησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την Εταιρεία Διαχείρισης, μέσω της ιστοσελίδας της τελευταίας (http://www.cepal.gr/policy.html).

Αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην οποία προβαίνει η Τράπεζα, τον χρόνο τήρησης αυτών, καθώς και τα δικαιώματα που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων ((EE) 679/2016) και τον τρόπο άσκησης αυτών, ισχύουν τα αναφερόμενα στην Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (https://apps.alpha.gr/GDPR/files/GDPR.pdf).

Οικονομία
0

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πρόγραμμα «Κάλυψη»: Επιδότηση ενοικίου και εξασφάλιση στέγης για ευάλωτες ομάδες

Οικονομία / Πρόγραμμα «Κάλυψη»: Επιδότηση ενοικίου και εξασφάλιση στέγης για ευάλωτες ομάδες

Το πρόγραμμα «Κάλυψη», συνολικού προϋπολογισμού 21,5 εκατομμυρίων ευρώ, υλοποιείται σε 44 Δήμους της χώρας, αφορά ακίνητα τα οποία διατίθενται σε δικαιούχους ηλικίας 25 έως 39 ετών που λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και δεν έχουν ιδιόκτητη κατοικία
LIFO NEWSROOM
«Ακριβή» μου Ελλάδα: 100% ακριβότερες οι χαρτοπετσέτες από την Ευρωζώνη - Τι δείχνει έκθεση της ΤτΕ

Οικονομία / «Ακριβή» μου Ελλάδα: 100% ακριβότερες οι χαρτοπετσέτες από την Ευρωζώνη - Τι δείχνει έκθεση της ΤτΕ

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ακρίβειας είναι το ανθρακούχο νερό, το οποίο είναι 129% ακριβότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, οι χαρτοπετσέτες στο 100%, η μαργαρίνη (60%) και το βούτυρο (54%)
LIFO NEWSROOM