Την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου εκπνέει η προθεσμία για την υποχρεωτική δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού από τους επαγγελματίες οι οποίοι έχουν υποχρέωση να αποδέχονται πληρωμές με κάρτα (POS).

 

Μετά την εκπνοή της προθεσμίας, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αναμένεται να ξεκινήσει διασταυρώσεις ανάμεσα στη λίστα των υπόχρεων και στον κατάλογο όσον δήλωσαν εντός προθεσμίας τον επαγγελματικό τους τραπεζικό λογαριασμού.

 

Σε περίπτωση που δεν γίνει η δήλωση μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου, θα επιβληθούν πρόστιμα των 100 ευρώ, ενώ αν δεν γίνει καθόλου δήλωση το πρόστιμο μπορεί να φτάσει και τα 1000 ευρώ. 

 

Οι δικαιούχοι πληρωμής της περίπτωσης γ' του άρθρου 62 του ν. 4446/2016 (Α' 240), που διαθέτουν έναν από τους Κ.Α.Δ. που αναφέρονται στην απόφαση 45231/2017 υποχρεούνται να δηλώσουν ηλεκτρονικά τον ή τους επαγγελματικό/ούς λογαριασμό/ούς στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) με τη χρήση των διαπιστευτηρίων που διαθέτουν οι χρήστες για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.